Ullmax-fondet – En meningsfull fritid for alle

Tanken med Ullmaxfondet er å gi barn og ungdommer som av forskjellige grunner står utenfor foreningslivets fellesskap, en mulighet til også å få være med.
Det finnes i dag mange som av ulike årsaker ikke har råd eller mulighet til å være med på fritidsaktiviteter etter skolen. Dem ønsker vi å hjelpe! Alle ideelle foreninger og frivillige aktører kan søke om bidrag til inkluderende aktiviteter og prosjekter som på en eller annen måte bidrar til fondets formål: å skape en meningsfull fritid for alle. Fondet finansieres med midler fra nettbutikken vår. Alle kunder som ikke aktivt velger hvilken forening de ønsker å støtte i kassen, bidrar med en del av kjøpet sitt til fondet.