Dataskyddspolicy

Vilken information samlar vi in och varför? Vi samlar främst in din information för att erbjuda dig varor på vår hemsida och för att kunna skicka dina beställningar hem till dig. Med detta följer att vi även måste spara vissa uppgifter om dina köp i ett antal år på grund av lagkrav. Utöver detta behandlar vi vissa av dina uppgifter för att marknadsföra varor som vi tror du är intresserad av, men detta kan du så klart välja bort när du vill. Information som du lämnar till oss -När du genomför ett köp. Namn, adress, email, telefonnummer och information om din betalning. -När du är i kontakt med oss. Kommunikation med kundtjänst och serviceärenden Information vi samlar om dig; -Aktivitet på vår hemsida (cookies) Varför och hur länge vi behandlar din information För att vi ska kunna leverera varor till dig, eller för att sedan följa upp ett kundserviceärende, så innebär det att vi behöver behandla ett antal uppgifter om dig. Här nedan beskriver vi de övergripande syftena, på vilken grund vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar informationen.
Syftet med behandlingen Rättslig grund för behandlingen Hur länge sparar vi uppgifterna?
Förbättra upplevelsen av ditt besök på vår hemsida Samtycke (cookies) 1 år
Din profil på hemsidan Samtycke Tills du väljer att ta bort din profil
Marknadsföring och annonsering Berättigat intresse (med opt-out) Opt-out, eller upp till 3 år
För att administrera ditt köp och leverera varor Nödvändigt på grund av avtal 3 år
Utföra och hantera serviceärende Nödvändigt på grund av avtal 3 år
För felsökning, dataanalys, statistik och motverka missbruk Berättigat intresse 3 år
Bokföring av transaktioner Rättslig skyldighet 7 år
Återkalla samtycke Du kan när som helst återkalla ett samtycke. Personuppgifter som vi behandlar med ditt samtycke kommer då raderas om där inte finns någon annan legal för oss att behandla uppgifterna. Att återkalla ett samtycke gör du lättast genom att ändra dina preferenser på din profil eller genom att kontakta oss. Marknadsföring och annonsering Vi kan komma att dela information med annonspartners för att skicka reklammeddelanden till dig eller för att visa dig mer skräddarsytt innehåll. Vi gör detta för att annonserna ska innehålla mer relevanta produkter som kan vara av intresse för dig och för att förstå hur användare interagerar med annonser. Vänligen se avsnittet nedan om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår hemsida, för information om cookies och annan teknik som vi och tredje parter använder på vår hemsida. Profilering för direkt marknadsföring När du besöker vår hemsida använder vi oss av din aktivitet för att förbättra urvalet av produkter som du ser. Vi erbjuder många olika produkter och vi vill gärna hjälpa dig genom att visa det som vi tror är mest relevant för dig. Samma princip använder vi oss av när vi marknadsför via andra kanaler som Facebook eller andra s.k. ”banners”. Du har rätt att invända mot den här typen av behandlingen och vi måste samla in ditt samtycke för att använda dessa tekniker (ett samtycke som du kan återkalla när som helst). Vi kommer fortfarande annonsera på andra plattformar som Facebook och Google, så även om du återkallar ditt samtycke kommer du fortfarande se vår annonsering men den kommer då inte vara anpassad efter vad vi tror du är mest intresserad av. Du kan läsa mer om dessa tekniker och hur vi använder dem i avsnittet nedan om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår hemsida.

Vilka vi delar din information med

Tjänsteleverantörer och andra Vi använder till största del egen teknik när vi behandlar dina personuppgifter. Men i några undantagsfall behöver vi anlita utomstående parter (exempelvis för mailutskick, annonsleverantörer eller olika betallösningar). I dessa fall säkerställer vi alltid att dessa leverantörer upprätthåller samma nivå av dataskydd som vi gör. Vi ser då också till att säkerställa att de håller minst lika bra dataskydd för dina uppgifter som vi gör. Transport och logistikföretag När du har köpt en vara hos oss behöver vi sedan skicka den till dig. För detta syfte delar vi din adressinformation med några andra aktörer för att du ska kunna få hem varan i brevlådan. Vi ser då också till att säkerställa att de håller minst lika bra dataskydd för dina uppgifter som vi gör. Vi använder följande tjänsteleverantörer: Unifaun AB (Transport and logistik) Postnord AB (Transport and logistik) Qlikview (Analysverktyg) Google (e-mail, analytics) Livechat Inc (kundchatt) Netigate (kundundersökningar) Microsoft (hosting) Facebook, Instagram (marknadsföring) Tullverket Campaign Monitor (direkt marknadsföring) Navision (affärssystem) Överföringar till andra länder Några av våra tjänsteleverantörer är från länder utanför EU. I sådant fall använder vi endast leverantörer som är anslutna till ramverket “EU-US Privacy Shield Framework” som gör att de överföringar som sker omfattas av lämpliga skyddsåtgärder. Vill du ha mer information om hur ramverket fungerar kan du läsa mer på Privacy Shields hemsida: https://www.privacyshield.gov/welcome Dina rättigheter Eftersom vi behandlar din information så är det också viktigt att du känner till vilka rättigheter du har som kund. Här nedan hittar du information om vilka rättigheter du har och hur de förhåller sig till hur vi behandlar den –Rätt till registerutdrag. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har lagrade om dig, och du har rätt att få det kostnadsfritt. Du kan skicka en begäran om registerutdrag till [email protected]Rätt till rättelse. Om vi har felaktig eller ej komplett information om dig så har du rätt att när som helst begära att vi korrigerar den. –Rätt till radering. Om vi behandlar information om dig med ditt samtycke, så har du rätt att begära den raderad. –Rätt att invända mot behandling. När vi behandlar din information på grunden “legitimt intresse”, eller när vi behandlar dina uppgifter för att profilera dina intressen, så har du rätt invända mot behandlingen. Om du gör en sådan invändning måste vi antingen påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än de skäl du anger, eller upphöra med behandlingen. –Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Om du inte är nöjd med hur vi behandlar din information så hoppas vi att du berättar detta för oss så att vi kan bli bättre på att förvalta ditt förtroende. Oavsett så har du alltid rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen vilket du hittar mer information om här; https://www.datainspektionen.se/om-oss/arbetssatt/klagomal/. Säkerhet kring din information Vi sätter din personliga integritet i första rummet och arbetar därför aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi vidtar de åtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna policy och dataskyddsförordningen. Barn Våra tjänster riktar sig inte till barn under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn som är under 13 år. Om du är förälder till ett barn och blir medveten om att ditt barn har lämnat personuppgifter till oss, vänligen kontakta oss på [email protected] så att du kan begära att få utöva dina tillämpliga tillgångs-, rättelse-, uppsägnings- och/eller invändningsrättigheter. Hur vi behandlar personuppgifter på vår hemsida När du besöker vår hemsida använder vi tekniker som tillåter oss behandla information om dig och hur du använder vår hemsida. En del av den här information möjliggör att du kan köpa varor på vår hemsida eller att visa hemsidan på olika språk. Den här typen av tekniker anses vara nödvändiga för att vi ska kunna erbjuda tjänster som efterfrågas. Andra tekniker tillåter oss att se hur du använder hemsidan anses inte som strikt nödvändiga för att vi ska kunna erbjuda tjänster via vår hemsida. Därmed kommer vi be om ditt samtycke för den här typen av behandling. Dessa tekniker brukar vanligtvis kallas för cookies men de utgörs också av lokal lagring, transparanta pixlar, ”web beacons” och JavaScript som kan skicka information från din enhet eller dator tillbaka till våra servrar. Sådan information kan också innehålla data om din enhet. Du kan läsa mer om dessa tekniker i vår Cookie Policy. Kontaktuppgifter Ullmax AB, org nr 556647-0307, är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor gällande vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på [email protected]
Scroll to Top