Ullmaxfonden – en meningsfull fritid för alla

Tanken med Ullmaxfonden är att ge barn och ungdomar som av olika skäl står utanför föreningslivets gemenskap en chans att också få vara med.
Det finns idag många som av olika orsaker inte har råd eller möjlighet att vara med i fritidsaktiviteter efter skolans slut. De vill vi hjälpa! Alla ideella föreningar och icke vinstdrivande aktörer kan söka bidrag till inkluderande aktiviteter och projekt som på ett eller annat sätt bidrar till fondens syfte; att skapa en meningsfull fritid för alla. Fonden finansieras med medel från vår webbshop. Alla kunder som ej gör ett aktivt val med vilken förening de vill stödja i kassan bidrar med en del av sitt köp till fonden.