Ullmaxfonden

Ullmax är med i Sisugängets framfart!

Ullmax går in som sponsor av Paralympiska kommitténs Sisugäng och Special Olympics-verksamhet.

Sisugänget är det finländska laget för idrottare med intellektuella funktionsnedsättningar. Laget utses till Special Olympics World Games som avgörs vartannat år och alternerar mellan sommar- och vinteridrotter. Nästa Special Olympics Winter Games kommer att ordnas i Turin den 5–17 mars 2025. År 2027 står Special Olympics Summer Games i turen.

Grenarna i vinterspelen utgörs av alpin skidåkning, längdskidåkning, konståkning, snowboard, snöskolöpning och innebandy. Under de senaste åren har sommarspelen samlat cirka 7 000 idrottare, vinterspelen cirka 2 000 idrottare.

Till de nästa vinterspelen reser Sisugänget utrustade med Ullmax varma merinounderställ, vilket garanterar att laget håller sig varmt både under och efter tävlingarna.

Timo Pelkonen är ledare för Special Olympics Finland. Enligt honom är en plats i Sisugänget ingen självklarhet. Antalet idrottare är större än antalet platser, vilket skapar en sund konkurrens. Special Olympics-spelen har å andra sidan inga resultatgränser, utan den internationella organisationen delar ut nationsplatserna som sedan fylls utgående från olika kriterier.

– I stället för individuella resultat tittar vi på om idrottaren tränat långsiktigt och deltagit i läger- och tävlingsverksamhet. Utöver det måste vi ha en uppfattning om huruvida idrottaren klarar av en tvåveckors tävlingsresa. Resan ska vara meningsfull för alla. En plats i laget är inget man ansöker om, utan man ger prov på sin prestationsnivå samt på hur man klarar av tävlingsresans olika moment, berättar Timo Pelkonen.

Eftersom det finns många olika intellektuella funktionsnedsättningar är spelen indelade i olika divisioner som ser till att varje idrottare hittar en tävlingsklass som motsvarar den egna nivån.

– Man tittar på tre kriterier: ålder, kön och prestationsnivå. Utgående från det görs indelningen i finalklasser där det tävlas om medaljer. Till exempel i skidåkningsfinalerna deltar 3–8 idrottare. Indelningen ger alla deltagare likvärdiga tävlingsmöjligheter och en realistisk chans att vara med och kämpa om medaljerna, säger Pelkonen.

Öppna dörrar för alla

Ullmax har redan tidigare varit med och stött Paralympiska kommitténs Öppna dörrar-projekt. Projektet strävar efter att ge råd och stöd till grenförbund och idrottsföreningar så att personer i behov av särskilt stöd ska kunna delta i deras verksamhet.

Special Olympics-truppens idrottare är en av målgrupperna. För tillfället befinner sig grenförbunden och föreningarna enligt Timo Pelkonen på olika stadier för att dörrarna på riktigt skulle vara öppna för alla idrottsutövare.

I Special Olympics-grenarna, som totalt är 26 till antalet, tävlas det både individuellt och i lag. I vissa grenar, till exempel basket, deltar så kallade partnerspelare vid sidan av paraidrottarna. En önskvärd utveckling skulle enligt Timo Pelkonen vara att Special Olympics-grenarnas idrottare utövade sin sport på samma ställen som andra. I vissa grenar, såsom gymnastik, har man enligt honom kommit långt i den utvecklingen. I andra grenar sker saker såsom lägerverksamhet i stor utsträckning i Special Olympics Finlands regi.

– Att gå med i verksamheten kräver ett öppet sinne av föreningarna, men de behöver inte ensamma ha en lösning på allting. Det egna grenförbundet och Paralympiska kommittén är alltid redo att ge sitt stöd, lovar Pelkonen.

Han medger dock att tröskeln för deltagande fortfarande kan vara för hög för föräldrar till barn med intellektuella funktionsnedsättningar.

– Genom Sisugänget och World Games-tävlingarna får idrott för personer med intellektuell funktionsnedsättning bra synlighet. Att lyfta fram de olika möjligheterna och erfarenheter ökar modet hos utövarna samt ökar också stödet från familjerna, säger Pelkonen.

En stor möjliggörare enligt Pelkonen är de omkring 70 frivilliga grentränarna som ser till att lägerverksamheten rullar på. Utöver lägerverksamheten ordnas det nationella tävlingar av föreningarna och så gott som varje år finns det internationell tävlingsverksamhet att delta i.

– Jag är nöjd över att vi på nationell nivå har verksamhet på bred front. Det gör att det finns gott om deltagare för tävlingarna. Inom många grenar görs det ett bra jobb och man har gjort sig förtjänt av sina platser i tävlingstruppen.

Pelkonen berättar att deltagarmängderna ibland kan vara verkligt stora.

– På multisportlägren som om höstarna ordnas i Pajulahti medverkar ibland ett tiotal olika grenar vilket innebär hundratals med deltagare. Vid de senaste sommarspelen i Berlin deltog 170 länder. Det är få evenemang som lyckas samla lika många länder, säger Pelkonen och upplever sig privilegierad som får vara del av en så stor helhet.

Ullmax en av möjliggörarna

Idrottarna har en bred skala och Finlands lag kommer vanligtvis hem med en riklig medaljskörd från Special Olympics-spelen. Det finaste med Sisugängets verksamhet är enligt Timo Pelkonen ändå deltagarnas förmåga att leva i nuet och visa sina känslor.

– Man är verkligt närvarande och njuter för fulla muggar utan att dölja de starkaste känslorna som är en del av livet.

Pelkonen ser det som väldigt viktigt att alla ges en möjlighet att vara med i idrotten. Han är tacksam över att Ullmax gått in för att stöda Sisugängets verksamhet och således vara en viktig möjliggörare.

Han påminner om att 15 procent av världens befolkning har någon form av funktionsnedsättning* och att det är viktigt att öppna dörrarna för dem till idrottsföreningarnas verksamhet.

– World Games-verksamheten är “flaggskeppsprodukten”, men grundarbetet görs i idrottarens närmiljö och därför är dess främjande oerhört viktigt. För att så många som möjligt ska kunna vara Special Olympics-idrottare behövs det lokala föreningar och nätverk med idrottsförbunden.

Genom Ullmax och Sisugängets samarbete kan föreningar, lag och träningsgrupper om de vill få ytterligare stöd för sin verksamhet genom att sälja produkter från Ullmax webbutik. Den vägen kan alla vara med och öppna dörrar för olika typer av idrottsutövare.

Rulla till toppen