Ullmax bidrar till
att fler ska få en aktiv
och meningsfull fritid.