Ullmaxfonden

ÖSK Ungdom

ÖSK Ungdom är en förening med drygt 2000 aktiva barn och ungdomar. Vi bedriver verksamhet i bandy, fotboll, handboll, innebandy och E-sport. ÖSK Ungdom ska vara en klubb för alla, oberoende av sociala och ekonomiska förhållanden.

Vi ska vara ett föredöme när det gäller integration och inkludering och har som mål att bli Sveriges mest framgångsrika förening, både ur ett idrottsligt perspektiv och när det gäller mångfald, jämställdhet och samhällsnytta. För att lyckas med det behöver vi vara engagerade och empatiska. Under mottot ”Ungdomarna i centrum” bedriver klubben verksamhet för barn och ungdomar till och med junioråldern.

ÖSK Ungdom är en stor förening och genom Projekt Studiehjälpen har vi skapat andra aktiviteter som stärker sammanhållningen och hjälpt till att frigöra mer tid som annars skulle gå åt till läxläsning. Våra ambassadörer har genom projektet, på ett pedagogiskt sätt, hjälpt våra ungdomar med deras studier. Barn och ungdomar som utövar idrott är inte bara mer fysiskt aktiva på sin fritid utan har också högre betyg. Delaktighet i föreningslivet och mer fysisk aktivitet kan också medföra en känsla av social gemenskap och allmänt ökad välbefinnande. Med ekonomiskt stöd från Ullmaxfonden har ungdomar i förening erbjudits stöttning med studier, med hjälp av ambassadörer/lärarstudenter från Örebro Universitet, i kombination med sitt idrottande. Under studierna så har ungdomarna också fått mellis och utkörning till aktuell arena.

Ungdomar

Örebro

Bandy, Fotboll, Handboll, innebandy och E-sport

ÖSK Ungdom
Rulla till toppen