Samarbetspartner

Ullmax stödjer Finlands Paralympiska Kommitté

Föreningsidrott är något som vi på Ullmax tycker ska vara möjligt för alla. Därför är du alltid med och bidrar till att fler ska få en meningsfull fritid när du handlar från Ullmax. Just nu har du möjlighet att vara med och stödja Finlands Paralympiska Kommitté när du handlar från vår finska och finlandssvenska webbshop.

Projektet Öppna dörrar (Avoimet ovet) vill, precis som namnet antyder, öppna dörrar och göra idrottsföreningars verksamhet mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och som är i behov av särskilt stöd.

Inom ramarna för projektet har man bland annat lanserat Hitta din egen förening – en tjänst som listar de föreningar där verksamheten är tillgänglig för funktionsnedsatta. Förhoppningen är att föreningarna i framtiden ska vara många fler.

Vad ser man på föreningsnivå som den största utmaningen?
– Många upplever att de inte har tillräckligt med kunskap, och att de är i behov av mer utbildning. Föreningens instruktörer och tränare är i regel ändå de som har de bästa förutsättningarna att lära ut den egna grenen. Det gäller bara att anpassa hur detta görs. Vissa föreningar önskar också ekonomiskt stöd, för att till exempel kunna ha mindre gruppstorlekar, säger projektkoordinator Nina Peltonen.

I projektet har föreningar erbjudits möjligheten att sparra varandra, vilket varit uppskattat och lett till samarbete över grengränser, berättar Nina. Att göra verksamheten mer tillgänglig och inkluderande för personer som är i behov av särskilt stöd, är enligt henne en satsning som alla vinner på. Föreningarna får fler medlemmar samtidigt som de ger dem tillgång till ett mer mångsidigt motions- och idrottsutbud samt möjligheten att ingå i samma grupp och gemenskap som alla andra.

– Saker som att få ta på sig likadana träningskläder och att få vara med på lagfoton är viktiga. Då kan man verkligen känna stolthet över att representera sin förening. För många är träningar ett par kvällar i veckan något att se fram emot och ger en bra rytm i vardagen, säger Nina.

Vi på Ullmax har valt att stödja Finlands Paralympiska Kommittés arbete genom en inbetalning till Paralympiska fonden. Just nu har även de som handlar i Ullmax finska och finlandssvenska webbshop möjlighet att stödja kommitténs arbete, med 10% av sitt köp.

Rulla till toppen