Samarbetspartner

We & Sports – tillsammans för ett hållbart idrottande

We & Sports är resultatet av en pappas kamp för sin dotter som var svårt sjuk anorexi, en erfarenhet som växte till en idé om att förändra hela idrottsklimatet i Sverige.

Med forskningsbaserade utbildningsinsatser har We & Sports under fyra års tid hittills hjälpt mer än 7000 ungdomar, föräldrar och ledare att hitta verktygen de behöver för att hjälpa sig själva för att må bättre och stärka varandra. Utöver utbildningsinsatser erbjuder We & Sports även stödjande samtal på såväl individ- som familjenivå samt driver ett behandlingscenter för unga idrottare med ätstörningsproblematik.

Tillsammans önskar Ullmax och We & Sports vara en positiv kraft i samhället och bidra till att vända dagens trend från allt fler unga med stress och psykisk ohälsa till välmående ungdomar som kan möta livets med- och motgångar, förväntningar från såväl dem själva som från omgivningen samt normer kopplat till kropp och utseende.

Att främja, förebygga och genomföra åtgärdande insatser i form av vård för att stärka den mentala hälsan är att bidra till en mer hållbar värld och ett samhälle i utveckling. Tillsammans skapar vi hållbara idrottare och hållbara liv.

För mer info: weandsports.se

Rulla till toppen